klimatsmart trädgårdsskötsel

Klimatsmart Trädgårdsskötsel

M
Trädgård i Värmland med utgångspunkt från Karlstad, känner en stolthet över ett väl utfört jobb. När vi lämnar en kund är det viktigt att alla är nöjda och glada, och vi vill så klart även lämna trädgården nöjd och glad. En klimatsmart trädgårdsskötsel kan gynna din trädgård. Här har vi samlat ett antal miljövänliga tips för att få trädgårdarna i Karlstad att må bättre.

klimatsmarta maskiner

Trädgårdsskötsel innebär ofta att man använder sig av dieseldrivna och bensindrivna maskiner. Förutom att dessa maskiner väsnas mycket, är de allt annat än klimatsmart.

Varför inte gå en annan väg här i Karlstad. Trädgård i Värmland har som ambition att endast använda  batteridrivna maskiner och eldriven bil. Dessa miljövänliga alternativ gynnar både människors och naturens hälsa.

Om ett batteridrivet alternativ inte finns för en specifik maskin, kan man ändå titta på så miljövänliga maskiner och drivmedel som möjligt för sin trädgårdsskötsel. Även det gör viss skillnad.
 

miljövänligt att odla själv

Jordgubbar, lök och potatis är Sveriges mest besprutade grödor. Varför inte odla dom själv? Att odla så mycket som möjligt av frukt, grönsaker och kryddor själv är riktigt bra för klimatet, och du är ett steg närmare till en hållbar trädgårdsskötsel.Köp friska och livskraftiga plantor samt ekologiska frön
E-märkta plantor är framtagna för svenskt klimat.
Köp friska och livskraftiga plantor – bästa medicinen mot skadeinsekter 
Köp friska plantor och ekologiska frön. Gamla kulturväxter är också miljösmarta. När du köper buskar och träd, välj de som är framodlade specifikt för det svenska klimatet. Friska och livskraftiga växter är det bästa skyddet mot skadeinsekter!
Idag är många fröer och sättlökar ekologiskt framodlade och miljömärkta. Organic är en EU-märkning som garanterar att de kommer från ett ekologiskt jordbruk.
Läs också på om vilka plantor som trivs i just din växtzon och på din typ av odlingsplats. Anpassa valet efter om det till exempel är skuggigt på tomten, om du har kalkfattig jord och så vidare. På så sätt kan du hitta växter som trivs på ett naturligt sätt och du behöver inte använda gödsel eller bekämpningsmedel i onödan.
Växter som är märkta med ”E-planta” är utvalda för att de trivs och tål just vårt svenska klimat.

Klimatsmart
trädgårdsskötsel
i Karlstad

Ring oss på 0766-109900

Naturlig gödsel och växtnäring behövs för att grönsakerna ska växa till ordentligt samtidigt som det är bra för miljön.

Även en kompost är ett fint tillskott till din trädgårdskötsel. Läs mer om miljövänlig gödsel och växtnäring.